Azure Optimalisatie

Wij kunnen helpen bij het verbeteren van een bestaande cloud architectuur. In de praktijk komt het wel eens voor dat organisaties op vrij korte termijn naar de cloud zijn gemigreerd zonder een duidelijke langetermijnvisie te hebben. Het kan ook voorkomen dat een cloud omgeving is opgeleverd door personen zonder diepgaande kennis van de cloud. De cloud functioneert weliswaar, maar de omgeving is niet optimaal ingericht waardoor kansen onbenut blijven en er onnodige kosten gemaakt worden.

Een ondoordachte cloud strategie kan namelijk leiden tot verschillende fouten die de prestaties, veiligheid en kosten van een organisatie kunnen beïnvloeden. Door de cloud omgeving goed te implementeren kunnen onderstaande fouten vermeden worden:

  1. Het kiezen van de verkeerde cloud provider of het verkeerde cloud model. Niet elke cloud provider of cloud model is geschikt voor elke organisatie of elke toepassing. Past de huidige cloud wel de behoeften, doelstellingen en eisen van de organisatie? Afhankelijk van de benodigde mate van controle , schaalbaarheid en beveiliging kan je kiezen een publieke, private of hybride cloud. Ook kan je kiezen voor een IaaS, PaaS of SaaS model, afhankelijk van de mate van verantwoordelijkheid, flexibiliteit en functionaliteit die benodigd is.
  2. Het negeren van de cloud governance en het cloud management. Het overstappen naar de cloud betekent niet dat men geen aandacht meer hoeft te besteden aan het beheren en bewaken van de cloud omgeving. Het is essentieel om een duidelijk cloud governance beleid te hebben dat de rollen, verantwoordelijkheden, processen en regels definieert voor het gebruik van de cloud diensten. Ook is het belangrijk om een effectief cloud management systeem te hebben dat de prestaties, beschikbaarheid, beveiliging en kosten van de cloud diensten kan meten, optimaliseren en rapporteren.
  3. Het onderschatten van de cloud migratie en cloud integratie. Het verplaatsen van bestaande applicaties en gegevens naar de cloud is geen eenvoudige taak die zonder voorbereiding of testen kan worden uitgevoerd. Het is noodzakelijk om een grondige analyse te maken van de compatibiliteit, afhankelijkheden en vereisten van de applicaties en gegevens die naar de cloud worden gemigreerd. Ook is het noodzakelijk om een gedetailleerd migratieplan te hebben dat de stappen, risico’s en strategieën beschrijft voor het uitvoeren van de migratie. Bovendien is het noodzakelijk om rekening te houden met de integratie van de cloud diensten met de bestaande systemen, processen en infrastructuur van de organisatie. Dit vereist een goede coördinatie, communicatie en samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden en teams die betrokken zijn bij de cloud strategie.

Wij kunnen de cloud omgeving analyseren en de risico’s en verbetervoorstellen in kaart brengen. Dit kunnen wij eenmalig of periodiek doen (bijvoorbeeld eens per kwartaal/halfjaar/jaar).